PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

UŽ NIEKOĽKO ROKOV ÚSPEŠNE A ZODPOVEDNE PÔSOBÍ V OBLASTI POSKYTOVANIA UPRATOVACÍCH SLUŽIEB. SME ETABLOVANÁ, NEUSTÁLE SA DYNAMICKY ROZVÍJAJÚCA SA SPOLOČNOSŤ, KTORÁ KLADIE VÝZNAMNÝ DÔRAZ NA KVALITU, PROFESIONALITU A ŠIROKOSPEKTRÁLNOSŤ A ROZSAH POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ. SPOKOJNOSŤ NAŠICH KLIENTOV, AKO AJ SPLNENIE TÝCH NAJNÁROČNEJŠÍCH POŽIADAVIEK JE NAŠOU NAJLEPŠOU REFERENCIOU PRE SLUŽBY, PONÚKANÉ PO CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

upratovaci-servis-iso01
QMS ISO 9001:2008

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA STN EN ISO 9001:2008.

upratovaci-servis-iso02
QMS ISO 14001:2004

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA PODĽA STN EN ISO 14001 : 2004.