NÁVRHOVÁ ANALÝZA

PRE BEZPROBLÉMOVÉ VYKONÁVANIE VŠETKÝCH DRUHOV UPRATOVACÍCH ČINNOSTÍ JE NEVYHNUTNÁ NÁVRHOVÁ ANALÝZA, KTORÁ JE DÔSLEDKOM ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A PROFESIONÁLNYCH SKÚSENOSTÍ NÁŠHO PERSONÁLU. NAVRHOVANÝ SYSTÉM UPRATOVANIA REŠPEKTUJE ŠPECIFI KÁ OBJEKTU KLIENTA, JEHO PRIANIA A PREFERENCIE V OBLASTI HYGIENY.

NÁVRHOVÁ ANALÝZA OBSAHUJE:

  • NÁVRH SYSTÉMU EXTERIÉROVEJ A INTERIÉROVEJ ÚDRŽBY ZVERENÉHO OBJEKTU
  • NÁVRH KONTROLY UPRATOVACÍCH ČINNOSTÍ A HYGIENICKÉHO PROGRAMU
  • NÁVRH OPTIMÁLNEHO ČASOVÉHO HARMONOGRAMU UPRATOVACÍCH SLUŽIEB
  • NÁVRH RIEŠENIA ODPADOVÉHO ZABEZPEČENIA
  • NÁVRH ROZSIAHLYCH UPRATOVACÍCH A ÚDRŽBOVÝCH PROGRAMOV PRE VÝROBNÉ PREVÁDZKY