VÝBER ZAMESTNANCOV

SPOLOČENSKÁ HODNOTA ZNAČKY D.I.SEVEN JE TVORENÁ PREDOVŠETKÝM PRÍSTUPOM, PRÁCOU A FLEXIBILNÝMI RIEŠENIAMI NAŠICH ZAMESTNANCOV PRI POSKYTOVANÍ KOMPLEXNÝCH UPRATOVACÍCH SLUŽIEB.

NAŠA SPOLOČNOSŤ KLADIE VEĽKÝ DÔRAZ NA VÝBER SVOJICH ZAMESTNANCOV PRE KTORÚKOĽVEK Z PONÚKANÝCH ČINNOSTÍ.

VÝBER ZAMESTNANCOV

SPOLOČENSKÁ HODNOTA ZNAČKY D.I.SEVEN JE TVORENÁ PREDOVŠETKÝM PRÍSTUPOM, PRÁCOU A FLEXIBILNÝMI RIEŠENIAMI NAŠICH ZAMESTNANCOV PRI POSKYTOVANÍ KOMPLEXNÝCH UPRATOVACÍCH SLUŽIEB.

NAŠA SPOLOČNOSŤ KLADIE VEĽKÝ DÔRAZ NA VÝBER SVOJICH ZAMESTNANCOV PRE KTORÚKOĽVEK Z PONÚKANÝCH ČINNOSTÍ.

PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

KAŽDÝ UCHÁDZAČ PRECHÁDZA NIEKOĽKOSTUPŇOVÝM VÝBEROVÝM KONANÍM, PRI KTOROM VENUJEME POZORNOSŤ NAJMÄ BEZÚHONNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI UCHÁDZAČA, PODLOŽENÚ KLADNÝMI REFERENCIAMI OD PREDCHÁDZAJÚCEHO ZAMESTNÁVATEĽA. ĎALEJ VYŽADUJEME DOBRÝ ZDRAVOTNÝ, FYZICKÝ A PSYCHICKÝ STAV A PRÍJEMNÉ VYSTUPOVANIE. SAMOZREJMOSŤOU JE ÚSTRETOVOSŤ VOČI POŽIADAVKÁM KLIENTA A INICIATÍVA PODPORENÁ OSOBNÝM NASADENÍM A ZÁUJMOM O PRACOVNÚ ČINNOSŤ.

PRIEBEH VÝBEROVÉHO KONANIA

KAŽDÝ UCHÁDZAČ PRECHÁDZA NIEKOĽKOSTUPŇOVÝM VÝBEROVÝM KONANÍM, PRI KTOROM VENUJEME POZORNOSŤ NAJMÄ BEZÚHONNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI UCHÁDZAČA, PODLOŽENÚ KLADNÝMI REFERENCIAMI OD PREDCHÁDZAJÚCEHO ZAMESTNÁVATEĽA. ĎALEJ VYŽADUJEME DOBRÝ ZDRAVOTNÝ, FYZICKÝ A PSYCHICKÝ STAV A PRÍJEMNÉ VYSTUPOVANIE. SAMOZREJMOSŤOU JE ÚSTRETOVOSŤ VOČI POŽIADAVKÁM KLIENTA A INICIATÍVA PODPORENÁ OSOBNÝM NASADENÍM A ZÁUJMOM O PRACOVNÚ ČINNOSŤ.