INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

ZAMESTNÁVA VIAC AKO 250 PROFESIONÁLNE VYBRANÝCH A DÔKLADNE ŠKOLENÝCH ZAMESTNANCOV, KTORÝCH POČET SPOLU S PORTFÓLIOM PONÚKANÝCH ČINNOSTÍ DYNAMICKY NARASTÁ.

NAŠE ŠIROKOSPEKTRÁLNE AKTIVITY V OBLASTI UPRATOVANIA ZAHŔŇAJÚ KOMPLEXNÝ UPRATOVACÍ SERVIS ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV, AKO AJ KOMPLEXNÉ ČISTENIE PRIEMYSELNÝCH PREVÁDZOK.

 

upratovaci-servis-iso01
QMS ISO 9001:2008

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA STN EN ISO 9001:2008.

upratovaci-servis-iso02
QMS ISO 14001:2004

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA PODĽA STN EN ISO 14001 : 2004.