PÔSOBNOSŤ SPOLOČNOSTI

SIEŤ POBOČIEK D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. JE SYSTEMATICKY ROZMIESTNENÁ PO CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA A TAK JE DOSTUPNÁ VŠETKÝM KLIENTOM, VYHĽADÁVAJÚCIM MAXIMÁLNU ÚSTRETOVOSŤ, KTORÁ IDE RUKA V RUKE S PROFESIONÁLNYM PRÍSTUPOM. NÁJDETE NÁS V TÝCHTO MESTÁCH: 

 • BRATISLAVA

  D.I.SEVEN Services, spol. s r.o.

  MILETIČOVA 14, 821 08 BRATISLAVA
  TEL.: 00421/2/434 139 92
  MOBIL: 00421 800 177 277
  MOBIL: 00421 910 907 077
  FAX: 00421/2/555 742 60
  E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK

   

  BANKOVÉ SPOJENIE:
  SBERBANK
  ČÍSLO ÚČTU: 421 026 6403/3100
  IČO: 35 855 916
  IČ DPH: SK2021721746

 • TRENČÍN

  D.I.SEVEN Services, spol. s r. o.

  HVIEZDOVA 1, 911 01 TRENČÍN
  TEL.: 00421/32/743 06 33
  MOBIL: 00421 911 770 3669
  MOBIL: 00421 903 770 078
  E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK 

 • NITRA

  D.I.SEVEN Services, spol. s r. o.

  PIARISTICKÁ 2, 949 01 NITRA
  TEL.: 00421/37/651 61 74
  MOBIL: 00421 903 236 754
  E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK

 • ŽILINA

  D.I.SEVEN Services, spol. s r. o.

  BYTČICKÁ 2, 010 01 ŽILINA
  TEL.: 00421/41/565 07 11
  MOBIL: 00421 911 770 366
  E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK

 • ZVOLEN

  D.I.SEVEN Services, spol. s r. o.

  STRÁŽSKA CESTA 7892, 960 01 ZVOLEN
  TEL.: 00421/45/533 35 15
  MOBIL: 00421 901 770 073
  E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK 

 • KOŠICE

  D.I.SEVEN Services, spol. s r. o.

  ROZVOJOVÁ 2, 040 11 KOŠICE
  TEL.: 00421/55/6857164
  MOBIL: 00421 901 770 071
  MOBIL: 00421 901 770 072
  E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK 

 • POPRAD

  D.I.SEVEN Services, spol. s r. o.

  PARTIZÁNSKA 677/17, 058 01 POPRAD
  TEL.: 00421/52/428 61 92
  MOBIL: 00421 901 770 072
  MOBIL: 00421 901 770 71
  E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK  

 • GALANTA

  D.I.SEVEN Services, spol. s r. o.

  Z. KODÁLYA 769/29, 924 27 GALANTA
  TEL.: 00421/31/780 54 24
  MOBIL: 00421 911 107 683
  MOBIL: 00421 911 257 264
  E-MAIL: DISEVEN@DISEVEN.SK  

upratovaci-servis-iso01

QMS ISO 9001:2008

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA STN EN ISO 9001 : 2008. 

upratovaci-servis-iso02

QMS ISO 14001:2004

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA PODĽA STN EN ISO 14001 : 2004.