RUČENIE SPOLOČNOSTI

ZÁRUKY, KTORÉ NAŠA SPOLOČNOSŤ POSKYTUJE SÚ PLNE ZAKOTVENÉ V KAŽDEJ OBCHODNEJ ZMLUVE. RUČÍME ZA NAMI VYKONÁVANÚ ČINNOSŤ V PLNOM ROZSAHU.
V ZÁUJME KLIENTA PREVÁDZAME DÔSLEDNÚ KONTROLU BEZÚHONNOSTI A PRACOVNÉHO NASADENIA NAŠICH ZAMESTNANCOV, KTORÁ ZNIŽUJE RIZIKÁ NA MINIMUM.

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. JE POISTENÁ V GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA, A.S., VOČI PRÍPADNÝM SPÔSOBENÝM ŠKODÁM PRI VÝKONE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH PRÁC A TO DO VÝŠKY 664 000 EUR.

 

upratovaci-servis-iso01
QMS ISO 9001:2008

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA STN EN ISO 9001 : 2008. 

upratovaci-servis-iso02
QMS ISO 14001:2004

SPOLOČNOSŤ D.I.SEVEN Services, spol. s r.o. VYBUDOVALA A CERTIFIKOVALA SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA PODĽA STN EN ISO 14001 : 2004.